ZEKAT

“Sen de muhtaca bir el uzat”

Sözlükte "artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hâl ve övgü" anlamlarına gelen zekât, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için dinen zekât alabilecek durumdaki kişilere verilmesi demektir. Biz de zekatlarınızla, mağdur coğrafyalardaki mazlumlara, evlerinden yoksulluk ve sefalet eksik olmayan kardeşlerimize, yoksullara, borçlulara, yolda kalmışlara, Allah yolundaki muhtaçlara el uzatıyoruz..
Malî ibadetlerden biri olan zekât, hicretin 2. yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır.

Zekat Hesaplama

Nakit Varlıklarınız

EUR varlıklarınız:
USD varlıklarınız:

Diğer varlıklarınız

Altın varlıklarınız:
Gümüş varlıklarınız:

Borçlarınız

EUR borçlarınız:
USD borçlarınız:
1 EUR = 1.08 USD
Altın (1 gram) = 71.45 EUR
Gümüş (1 gram) = 0.94 EUR

BAĞIŞINIZI SEÇİNİZ

2

BİLGİLERİNİZ

NOT : İŞLEMİN TAMAMLANMASI İÇİN SİTEYE OTOMATİK OLARAK YÖNLENDİRİLMEYİ BEKLEYİN
NOT : İŞLEMİN TAMAMLANMASI İÇİN SİTEYE OTOMATİK OLARAK YÖNLENDİRİLMEYİ BEKLEYİN
NOT : BAĞIŞINIZ PARA TRANSFERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA YETKİLİ TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR
NOT : İŞLEMİN TAMAMLANMASI İÇİN SİTEYE OTOMATİK OLARAK YÖNLENDİRİLMEYİ BEKLEYİN